sunnuntai 25. heinäkuuta 2021

Jukka Korpela: Idän orjakauppa keskiajalla

Jukka Korpela on tutkinut idässä keskiajalla tapahtunutta orjakauppaa. Nykyisen Suomen ja Karjalan alueelta on ryöstetty ihmisiä Persiaan, Kaukasiaan ja Intiaan asti.

"Ilmiö on tärkeä Suomen historiassa, mutta sen laajuutta ei tule paisutella. Kun varhaisuuden ajan orjakauppa Mustallamerellä ja Kaspianmerellä koski kymmeniätuhansia ihmisiä vuosittain, näistä ei edes tällöin ollut suomalaisia ja karjalaisia varmaankaan muutamaa kymmentä enempää vuodessa." (s.200)

Kiinnostavinta on ymmärtää, että ihmiskauppaa on ollut kaikkialla maailmassa jossain historian vaiheessa ja että sitä tapahtuu jossain päin maailmaa parhaillaankin. Orjaksi on voinut joutua ihmisryöstöjen yhteydessä tai sotavankeuden vuoksi. Joku on voinut myydä oman suvun jäsenen tai itsensä orjaksi tai puolisoksi, sillä siten on esimerkiksi voinut turvata oman tai toisen hengissä selviytymisen ruokapulan aikana. Orjaksi on saattanut myös syntyä. Ihmiskauppa on keskiajalla ollut järjestäytynyttä liiketoimintaa. Sille on ollut omat kauppareittinsä, jotka ovat kulkeneet molempiin suuntiin, ja tietynlaisille orjille on ollut omat markkina-alueensa. Orjille on asetettu eri suuruiset hinnat riippuen muun muassa etnisyydestä, iästä ja erityistaidoista kuten esimerkiksi käsityöläinen. Toisaalla orjakauppa on ehtynyt, kun taas toisaalla se on puolestaan vilkastunut. Muun muassa tiettyinä aikoina länsi-eurooppalaisissa kuningaskunnissa ei ole käytetty orjia. Orjien pitäminen työväkenä ja yhteisön jäsenenä on ollut tavallista - varsinkin, kun yhteisöllä on enemmän merkitystä kuin yksilöllä. Orjista on pyydetty myös lunnaita, jos niiden kaappaaja ei esimerkiksi pysty myymään niitä eteenpäin. Orjat ovat toimineet esimerkiksi palvelijoina, puolisoina, sotalaivan soutajina, talonpoikina, maaorjina tai työntekijöinä plantaaseilla. Kalliiseen hintaan myydyt orjat ovat toimineet esimerkiksi ministereinä, eunukkeina, oppineina, sotilaina, taiteilijoina tai päälliköinä. Afrikan orjakauppa on kasvanut plantaasien levittyä Amerikkaan. Kiinnostava näkökulma, että orjuus ei ollut nimenomaisella hetkellä rasistista, vaan koko maailman kattavaa liiketoimintaa. Tiettyinä aikoina kristityille ja muslimeille on ollut omat orjuutus sääntönsä. Orjakauppaan ovat vaikuttaneet yllättävätkin asiat kuten 1300-luvun mustan surman aiheuttama väestöromahdus ja työvoimapula ja ilmaston kylmenemisen vaikutus viljelyyn ja sitä kautta tuotantojärjestelmän muuttuminen. Mielestäni on kylmäävää lukea, että tuotteen hävikki on merkattu ylös. Käytännössähän se tarkoittaa kuolleita ihmisiä. Liiketoiminta on ollut vaarallista muun muassa karavaanien ryöstelyn ja tappojen vuoksi. Vielä 1600-luvullakin on ollut panttivanki- ja orjakauppaa valtavassa mittakaavassa koskien metsissä ja aroilla asuvia veroja maksamattomia ihmisiä, vaikka sopimuksissa on monien muiden kuten kristittyjen osalta kirjattu orjuutus kielto. Rajoitukset ovat synnyttäneet salakauppaa. Orjuus on hiipunut verotuksen myötä, sillä ihmiset on haluttu pitää paikoillaan veroja maksamassa.

"Käsite 'pimeyden maa' (ard az-zulmat) esiintyy Rasid ad-Dinin muissakin teksteissä kuvaamassa tätä mystistä seutua, jossa lapset ovat vaaleatukkaisia, kesäyö lyhyt ja talvella vallitsee jatkuva pimeys. - - 'Pimeyden maa' tarkoittaa hyvin laajasti pohjoista eli Siperiaa -" (s.52)

Esimerkkejä tutkimuksessa kuvatuista Suomen ja Karjalan alueelle kohdistuneista ryöstöretkistä: 1500-luvulla on tapahtunut silmitöntä tappamista Itä-Suomessa ja Karjalassa. Muukalaiset ovat myös ryöstäneet ihmisiä. Tappamisen syitä voidaan nykyaikana vain arvailla eri vaihtoehdoista. Ruotsin kuningas on määrännyt suomalaisia Ruotsin puolelle töihin. Heitä on myös houkuteltu sinne esimerkiksi palkkatorppiin ja armeijaan. Vankeja on määrätty kaivostyöläisiksi. Suomalaisia ei kuitenkaan ole ostettu tai myyty Ruotsiin. Vuonna 1473 Ruotsin kuningas Christian on kertonut paaville, että venäläiset ovat ottaneet suuren joukon kristittyjä vankeja Suomesta. Talvella vuonna 1577 tataarit ovat yrittäneet kuljettaa omaisuutta ja vankeja Suomesta. Matkalla koetut vaikeudet ovat kaameaa luettavaa. 1600-luvulla isovihan aikaan 20 000 - 30 000 ihmistä on viety Venäjälle. Ryöstetyistä lapsista on saatu hyvä hinta orjamarkkinoilla.

"- ruhtinaiden pyrkimys kontrolliin ja yritys pakottaa metsien asukkaat pysyviksi viljelijöiksi ja veroalamaisiksi lopetti vähitellen ihmisryöstön. Tämä puolestaan ohjasi orjanmetsästyksen viimeisen vaiheen tunkeutumaan yhä syrjäisemmille seuduille, koska orjista oli joka tapauksessa yhä melkoinen kysyntä markkinoilla -" (s.113)

Tietokirjojen lukeminen on vahvistanut mielikuvaa siitä, että historiassa eläneen ihmisen elämää ei voi verrata samalla viivalla nykyaikana elävän ihmisen elämään. Ei vaikka ihminen olisi asunut samassa paikassa. Maailma on jatkuvassa muutoksessa. Ihmisen kuva maailmasta muuttuu muun muassa uusien keksintöjen kautta, vallitsevan uskonnon mukaan ja vallassa olevan järjestelmän vuoksi. Muun muassa edellä mainitut seikat vaikuttavat yleiseen moraalikäsitykseen, lakeihin ja sääntöihin. Kaukana historiassa ei ollut suomalaisia siinä mielessä kuin suomalaiset nyt ajatellaan. Tai muitakaan nykyajan ihmisryhmiä. Historian ihmisryhmillä on muita nimiä, joista on vuosien saatossa eriytynyt tai syntynyt nykyisiä. Mielestäni on mielenkiintoista ajatella, että nykyiset ihmisryhmät todennäköisesti katoavat joskus tulevaisuudessa, jossa taas on aivan erilaista. Katoavatko valtiot jossain vaiheessa? Miltä maapallo näyttää silloin, kun mannerlaatat kohtaavat toisensa? Selviääkö ihmiskunta sinne asti? Historian lukeminen ja elämän pohtiminen on haastavaa, mutta kiinnostavaa. Kaiken kaikkiaan ihmisen elämä näyttäytyy arvaamattomana.

"Filmiteollisuuden luoma yksinkertaistettu ja väärä kuva orjuudesta on johtanut ajattelemaan, että orjuus ei ole koskettanut suomalaisia. - - Käsitys orjuuden puuttumisesta on johtanut siihen, että koko ilmiö on jäänyt Suomessa tutkimatta, vaikka maailmalla orjuuden kaikkinainen tutkimus on suuri asia." (s.196-197)

Orjuus on nykyaikaa. Suomessa orvot, vammaiset ja varattomat lapset on 1900-luvulla huutokaupattu halvimman hinnan tarjonneelle. Huutolaiset ovat olleet kaltoin kohdeltua talon työväkeä. Talvisodassa saadut venäläiset sotavangit ovat toimineet työorjina. Neuvostoliitto on käyttänyt saksalaisia ja suomalaisia vankeja samoin. En usko, että orjuus loppuu maailmasta koskaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentista!