sunnuntai 19. helmikuuta 2023

Maija Ilmoniemi: Yksinäinen

Yksinäisyys kalvaa ihmistä monenlaisissa muodoissa. Tuntuu siltä, että ei ole kenellekään tärkeä. Yksinäinen ihminen kokee ulkopuolisuutta, hylätyksi tulemista, häpeää ja ahdistusta. Yksinäisyys voi jopa sairastuttaa masennukseen.

"Kokemus yksinäisyydestä syntyy inhimillisestä kaipauksesta yhteyteen, tarpeesta kuulua johonkin sekä kosketetuksi tulemisen toiveesta." (s.14)

Yksinäisyyttä pelkäävä saattaa ottaa vastuunkantajan roolin. Hän on miellyttäjä, pärjääjä, mukava ja iloinen. Hän haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja olla pidetty. Hän saattaa takertua ja vaatia huomiota. Yksinäiset ihmiset ovat sosiaalisesti herkkiä. He pohtivat toisten mielipiteitä itsestään ja etsivät hyväksynnän ja hylkäämisen merkkejä ilmeistä ja puheesta. He kokevat sosiaaliset tilanteet haastavina ja haluavat vetäytyä.

"Yksinäinen tavoittelee täydellisyyttä ja varmuutta." (s.49)

Yksinäisyys on tunne ja käsitys itsestä. Yksinäisyydestä kärsivän ihmisen täytyy pysähtyä pohtimaan, millainen hän on ja mitkä hänen tarpeensa ovat. Täytyy olla oma itsensä. Avata lukot ja purkaa muurit. Yksinäisyyden tunnetta on mahdollista oppia käsittelemään.

"Yksinäinen hakee merkitystä ja täyttymystä itsensä ulkopuolelta. Hän kokee, että ratkaisut yksinäisyyden tunteeseen löytyvät toisista ihmisistä tai olosuhteista ja odotukset näitä kohtaan ovat korkeat." (s.66)

Yksinäisellä ihmisellä on korkeat vaatimukset sekä itselleen että muille ihmisille. Odotusten täyttymättömyys aiheuttaa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteita. Yksinäinen ihminen kokee häpeää, viallisuutta ja arvottomuutta. Hän kaipaa ihmisiä, jotka kuuntelevat ja ovat läsnä. Hän tarvitsee positiivista palautetta, onnistumisen kokemuksia ja tukea. Hän haluaa kokea olevansa rakastettu, merkityksellinen ja tarvittu.

"Yksinäisyys on tunne ja tulkinta, joka rakentuu elämän varrella kasaantuvista kokemuksista ja muodostuu käsitykseksi itsestä yksilönä sekä suhteessa muihin." (s.34)

Kuka haluaisi paljastaa olevansa yksinäinen ja myöntää ettei kuulu joukkoon? Mistä voi tietää, kuinka paljon yksinäisyys johtuu muiden ihmisten toiminnasta ja kuinka paljon ihmisen itsensä toimimattomuudesta? Mikä estää yhteyden muodostumisen? Ihminen on ennen kaikkea yhteisöllinen. Jokainen tarvitsee ryhmän, mihin kuulua, ja ystäviä, jotka ovat läsnä sekä hyvinä että huonoina päivinä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentista!